اخبار

مدیران منطقه آزاد ماکو در راه‌اندازی آزمایشگاه غذا و دارو همراه نیستند
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین‌الملل ماکو:

مدیران منطقه آزاد ماکو در راه‌اندازی آزمایشگاه غذا و دارو همراه نیستند

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین‌الملل ماکو گفت: اراده کافی در مدیران منطقه آزاد ماکو برای همکاری در راه‌اندازی آزمایشگاه غذا و دارو و اندیشکده با این واحد دانشگاهی وجود ندارد.

ادامه مطلب
جلسه هم اندیشی راه اندازی رشته های پیراپزشکی و علوم پزشکی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین الملل ماکو
در واحد ماکو

جلسه هم اندیشی راه اندازی رشته های پیراپزشکی و علوم پزشکی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین الملل ماکو

اولین جلسه هم اندیشی خیرین شهرستان ماکو در خصوص راه اندازی رشته های علوم پزشکی و پیراپزشکی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین الملل ماکو برگزار شد.

ادامه مطلب