نماینده ماکو در مجلس تأکید کرد؛

لزوم تصویب رشته‌های پیراپزشکی و پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی بین‌المللی ماکو

۱۶ مرداد ۱۳۹۹ | ۱۳:۰۳ کد : ۱۹۶ اخبار مجمع اطلاعیه ها
تعداد بازدید:۱۵۸
نماینده ماکو در مجلس شورای اسلامی بر لزوم تصویب رشته‌های پیراپزشکی و پزشکی در دانشگاه آزاد اسلامی بین‌المللی ماکو تأکید کرد.
لزوم تصویب رشته‌های پیراپزشکی و پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی بین‌المللی ماکو

به گزارش خبرنگار خبرگزاری آنا از ماکو، محمد علیپور در جلسه مجمع خیرین دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین‌الملل ماکو با اشاره به اهمیت راه‌اندازی رشته‌های پیراپزشکی و پزشکی در این واحد دانشگاهی اظهار کرد: عصر، عصر جنگ بیولوژیکی در کشور و جهان است؛ بنابراین ضرورت تصویب رشته‌های پیراپزشکی و پزشکی بیش از بیش در منطقه آزاد ماکو احساس می‌شود.

وی افزود: هر چند در زمینه‌ پزشکی در سطح عالی در جهان قرار داریم؛ اما با این حال منطقه آزاد ماکو به رشته‌های پزشکی نیاز مبرم دارد تا فرزندان این منطقه مجبور به طی مسافت‌های طولانی به شهرهای دور و حتی سایر کشورها نباشند.

نماینده ماکو، شوط، پلدشت و چالدران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اقدامات مسئولان دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین‌المللی ماکو در تصویب رشته‌های پزشکی و پیراپزشکی گفت: با افتخار اعلام می‌کنم در منطقه آزاد ماکو خیرانی وجود دارند که در هر عرصه‌ای وارد می‌شوند با جدیت برای تحقق هدف خود اقدام می‌کنند.

علیپور اضافه کرد: انسان‌های خوش‌نیت و خیرین زیادی در منطقه آزاد ماکو وجود دارند که اگر مسائل و مشکلات را برای آنان توضیح و تشریح کنیم برای حل آنها آستین بالا خواهند زد. باید با کمک خیران و سایر مسئولان برای حفظ سلامتی و ساکنان منطقه و ارتقای سطح علمی و پژوهشی دانشجویان همه  سعی و تلاش خود را انجام دهیم.

تکمیل توسعه منطقه ماکو با ارتقای سطح علمی و پژوهشی

وی تأکید کرد: از همه برنامه‌های دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین‌المللی ماکو در ارتقای سطح علمی و پژوهشی جوانان منطقه حمایت خواهیم کرد. نفع راه‌اندازی رشته‌های پزشکی متعلق همه منطقه است و برای راه‌اندازی آنها باید تقسیم کار کرد و نباید همه کارها بر عهده خیرین باشد. منطقه آزاد ماکو نیاز به این رشته‌ها دارد و لازمه آن حمایت از رشته‌های پیراپزشکی و پزشکی در این منطقه است.

نماینده ماکو، شوط، پلدشت و چالدران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به حمایت خود از دانشگاه آزاد اسلامی ماکو در زمینه‌های تصویب رشته‌های کارشناسی و ارشد گفت: این واحد دانشگاهی هرقدر در رشته‌های موردنیاز غنی باشد، باعث خواهد شد جوانان این منطقه برای تحصیل به شهرهای اطراف و حتی شهرهای دور از منطقه نروند و با توجه به شرایط کرونایی کشور موجب کاهش دغدغه‌های متقاضیان و خانواده‌ آنان خواهد شد.

علیپور با بیان امکانات ویژه منطقه آزاد تجاری و صنعتی ماکو تصریح کرد: این منطقه باید در زمینه‌های علمی و پژوهشی به حدی برسد که نه‌تنها در منطقه حتی در کشور به‌عنوان قطب علمی و پژوهشی شناخته شود.

وی خاطرنشان کرد: برای اینکه کاروان توسعه و پیشرفت منطقه تکمیل شود باید سطح علمی و پژوهشی با تمرکز بر رشته‌های پیراپزشکی و پزشکی ارتقا پیدا کند.

به گزارش آنا، نماینده ماکو، شوط، پلدشت و چالدران در مجلس شورای اسلامی در این جلسه  قول مساعد داد که  همه سعی و تلاش خود را برای تصویب رشته‌ای پیراپزشکی و پزشکی به کار خواهد بست و هرجا و هر مکان نیاز باشد در کنار خیران و مسئولان دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین‌الملل ماکو خواهد بود.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری آنا از ماکو، محمد علیپور در جلسه مجمع خیرین دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین‌الملل ماکو با اشاره به اهمیت راه‌اندازی رشته‌های پیراپزشکی و پزشکی در این واحد دانشگاهی اظهار کرد: عصر، عصر جنگ بیولوژیکی در کشور و جهان است؛ بنابراین ضرورت تصویب رشته‌های پیراپزشکی و پزشکی بیش از بیش در منطقه آزاد ماکو احساس می‌شود.

وی افزود: هر چند در زمینه‌ پزشکی در سطح عالی در جهان قرار داریم؛ اما با این حال منطقه آزاد ماکو به رشته‌های پزشکی نیاز مبرم دارد تا فرزندان این منطقه مجبور به طی مسافت‌های طولانی به شهرهای دور و حتی سایر کشورها نباشند.

نماینده ماکو، شوط، پلدشت و چالدران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اقدامات مسئولان دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین‌المللی ماکو در تصویب رشته‌های پزشکی و پیراپزشکی گفت: با افتخار اعلام می‌کنم در منطقه آزاد ماکو خیرانی وجود دارند که در هر عرصه‌ای وارد می‌شوند با جدیت برای تحقق هدف خود اقدام می‌کنند.

علیپور اضافه کرد: انسان‌های خوش‌نیت و خیرین زیادی در منطقه آزاد ماکو وجود دارند که اگر مسائل و مشکلات را برای آنان توضیح و تشریح کنیم برای حل آنها آستین بالا خواهند زد. باید با کمک خیران و سایر مسئولان برای حفظ سلامتی و ساکنان منطقه و ارتقای سطح علمی و پژوهشی دانشجویان همه  سعی و تلاش خود را انجام دهیم.

تکمیل توسعه منطقه ماکو با ارتقای سطح علمی و پژوهشی

وی تأکید کرد: از همه برنامه‌های دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین‌المللی ماکو در ارتقای سطح علمی و پژوهشی جوانان منطقه حمایت خواهیم کرد. نفع راه‌اندازی رشته‌های پزشکی متعلق همه منطقه است و برای راه‌اندازی آنها باید تقسیم کار کرد و نباید همه کارها بر عهده خیرین باشد. منطقه آزاد ماکو نیاز به این رشته‌ها دارد و لازمه آن حمایت از رشته‌های پیراپزشکی و پزشکی در این منطقه است.

نماینده ماکو، شوط، پلدشت و چالدران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به حمایت خود از دانشگاه آزاد اسلامی ماکو در زمینه‌های تصویب رشته‌های کارشناسی و ارشد گفت: این واحد دانشگاهی هرقدر در رشته‌های موردنیاز غنی باشد، باعث خواهد شد جوانان این منطقه برای تحصیل به شهرهای اطراف و حتی شهرهای دور از منطقه نروند و با توجه به شرایط کرونایی کشور موجب کاهش دغدغه‌های متقاضیان و خانواده‌ آنان خواهد شد.

علیپور با بیان امکانات ویژه منطقه آزاد تجاری و صنعتی ماکو تصریح کرد: این منطقه باید در زمینه‌های علمی و پژوهشی به حدی برسد که نه‌تنها در منطقه حتی در کشور به‌عنوان قطب علمی و پژوهشی شناخته شود.

وی خاطرنشان کرد: برای اینکه کاروان توسعه و پیشرفت منطقه تکمیل شود باید سطح علمی و پژوهشی با تمرکز بر رشته‌های پیراپزشکی و پزشکی ارتقا پیدا کند.

به گزارش آنا، نماینده ماکو، شوط، پلدشت و چالدران در مجلس شورای اسلامی در این جلسه  قول مساعد داد که  همه سعی و تلاش خود را برای تصویب رشته‌ای پیراپزشکی و پزشکی به کار خواهد بست و هرجا و هر مکان نیاز باشد در کنار خیران و مسئولان دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین‌الملل ماکو خواهد بود.

 


نظر شما :